Apie mus

Logotipas_be_pavadinimo

DOXA neskelbia revoliucijos, nerašo manifesto ir nekuria programos. Mūsų tikslas – ne kalbėti, o kalbėtis. Nuomonės nėra savitikslis dalykas: atsimušdamos į abejingą tylą, ištirpdamos kasdienybėje ar paprasčiausiai likdamos nesuprastos, jos netenka prasmės net išsakytos. Mums svarbu, kam ir kodėl jos išsakomos, kas jas išgirsta ir supranta, galiausiai – kas joms atsako. DOXA siekia sukurti ir puoselėti erdvę, kurioje vyktų šis nuolatinis nuomonių susitikimas. DOXA katalizuoja abipusę pastangą išgirsti ir būti išgirstam. Mes iškeliame klausimus, pastebime idėjas, išryškiname sankirtas, skatiname apsvarstyti reiškinius, o svarbiausia – juos suprasti.

Senovės graikų kalboje žodis doxa reiškė nuomonę. Platonas kritikavo doxą kaip daugumos, minios nuomonę, neturinčią nieko bendra su tikruoju pažinimu (episteme). Vis dėlto tiek Platonas, tiek Aristotelis numatė pagrįstos nuomonės (endoxa) galimybę. Doxa.lt kaip tik ir yra ta terpė, kurioje visi kartu siekiame kuo geriau pagrįsti savo pozicijas. Laviruodami tarp nepagrįstų požiūrių ir pretenzijų į absoliučią Tiesą, abejodami ir sykiu nebijodami (į)vertinti, puoselėjame ieškojimų atmosferą, kurioje atsiras vietos pačių skirtingiausių pažiūrų autoriams.

DOXA gimė dėl dviejų paskatų. Viena vertus, akademinėje bendruomenėje esama nemažai gabių ir patyrusių studentų, mokslininkų, mąstytojų, vykdančių vertingus tyrimus, tačiau stokojančių terpės, kurioje galėtų aiškiai, įtaigiai, o svarbiausia – suprantamai supažindinti su jais platesnę auditoriją. Kita vertus, internetą persmelkęs informacinis triukšmas sukūrė poreikį naujos kokybės pagrindu permąstyti svarbiausius politinius ir kultūrinius įvykius, reiškinius bei procesus.

Projekto idėja nėra nauja, tačiau deramai iki šiol Lietuvos internete neįgyvendinta: sukurti įvairiems požiūriams atvirą, turinio kokybe išsiskiriančią internetinę mediją, kurioje ir per kurią megztųsi konstruktyvios diskusijos ir argumentuota polemika, terpę, kurioje publikuojami originalūs autoriniai tekstai, vietą, kurioje susikirstų visiškai skirtingų filosofinių ir publicistinių pažiūrų autoriai. Viešąją erdvę tikrąja to žodžio prasme.

Viešoji erdvė be aktyvaus dalyvavimo neįsivaizduojama, todėl tikimės ją kurti drauge atvirai diskutuodami, kritikuodami ir keldami klausimus. DOXA kviečia jungtis į nuomonių agorą tekstais, idėjomis, abejonėmis ir pastebėjimais!