Makartizmas ir antikomunistinė propaganda 1950-1956 JAV

Makartizmas ir antikomunistinė propaganda 1950-1956 JAV

1950-aisiais JAV senatorius Josephas McCarthy kalbėdamas viešame renginyje pristatė auditorijai sąrašą, kuriame teigė turįs daugiau nei dviejų šimtų JAV vyriausybėje dirbančių komunistų* pavardes. Šaltojo karo ir nerimo tuo metu jau apimtoje šalyje (1949 SSRS išbandė pirmąją savo atominę bombą) McCarthy simbolinis aktas pažymėjo pradžią apie šešis metus besitęsusios intensyvios komunistų paieškos, šalinimų iš darboviečių, kalinimų ir kitokio teisinio persekiojimo, numanant, kad visi komunistai siekia pakirsti JAV galią SSRS interesų labui, o taip pat, kad visi nepritariantys JAV politikai yra komunistai.

Apie buržuazinį pedantiškumą

Apie buržuazinį pedantiškumą

Pasirinkimo laisvė yra būtina ir šventa šio gyvenimo sąlyga. Kiekvienas pats renkasi, kaip gyventi – niekada nenustoja rinktis. Juk jei kas nors iš tiesų būtų pasirinkta, nebeliktų laisvės!