Vasariniai eilėraščiai

Vasariniai eilėraščiai

Popietė rausvai violetinė, pilna tylos, / tylesnė už paskutinės musės zvimbimą židiny. /Taip ir trumpi eilėraščiai: taškas dar prieš pabaigą.

Nuo vienos katastrofos į kitą

Nuo vienos katastrofos į kitą

Thomas Bernhardas 1986 metų interviu su Asta Scheib apie buvimą rašytoju: Ovacijos – taip atsimokama aktoriams. Jie iš to gyvena. O man patinka gauti pinigus iš leidėjų. Bet visokie maršai, paradai ir teatre ar koncerte plojantys žmonės – man tai nepakeliama. Nelaimė visada ateina iš plojančios ir šėlstančios minios. Vien tik baisybės iš ovacijų!

Šis tas iš naujosios graikų poezijos

Šis tas iš naujosios graikų poezijos

Dažnai kartojama Martinui Heideggeriui priskiriama mintis, kad vokiečių ir senovės graikų kalbos yra tinkamiausios filosofuoti. Su lengva šypsena pridedu: tinkamiausios poezijai rašyti atrodo esančios prancūzų ir naujoji graikų.