Temiršta Amerika, tegyvuoja Amerika

Temiršta Amerika, tegyvuoja Amerika

Mano tikslas – argumentuotai atskleisti Amerikos galios ir vertės ribas, atsekti neįtikėtino jos garbinimo priežastis ir galbūt – bent jau teoriškai – pateikti tolimą kelrodį, kuriuo sekdama Amerika turėtų galimybę tapti (sic! ne vėl, o pirmą kartą!) didžia.