Alchemija – uždraustas karališkasis menas

Alchemija – uždraustas karališkasis menas

Apie alchemijos vardo reikšmę be didesnių diskusijų (kurių šiaip jau reikėtų) pateiksiu tik vieną versiją. Alchemijos vardas į Europos gūdžiuosius viduramžius atkeliavo iš civilizaciniais pasiekimais švytėjusių arabų kraštų. Lotyniškoji alchymia buvo nekritiška arabiško vardo kopija: al kimiya, kuris yra sudarytas iš žymimojo artikelio al ir daiktavardžio kimiya, reiškusio ir žemę, ir transmutacijas.

Sonata Jarmalaitė: Lietuva labai daug davė epigenetikai

Sonata Jarmalaitė: Lietuva labai daug davė epigenetikai

Lietuva labai daug davė epigenetikai. DNR metiltransferazių veikimo principus ištyrė ir išaiškino profesoriaus S. Klimašausko grupė. Profesorius Klimašauskas podoktorantūros studijas atliko pas serą R. J. Robertsą, Nobelio premijos laureatą. Nobelio paskaitoje seras Robertsas daug kartų minėjo DNR metiltransferazes, su kuriomis jo laboratorijoje dirbo S. Klimašauskas. Profesorius A. Petronis Kanadoje tiria psichikos ligų epigenetiką. O ryškiausia naujos kartos žvaigždė – Skirmantas Kriaučionis. Jis pirmasis publikavo straipsnį apie naujo tipo epigenetines modifikacijas. Šiuo metu jis dirba Oksforde. Kaip matote, žvaigždžių turime daug. Profesorius Petronis netgi sako, kad Lietuva – epigenetikos žemė.

Apie mano Mamą ir daktarą Kevorkianą

Apie mano Mamą ir daktarą Kevorkianą

Kai pirmą kartą rašiau apie mano mamos mirtį, dvilypius jausmus apipyliau pasididžiavimu dėl jos sprendimo. Išsivaduoti iš neužtikrintumo – ilgas procesas, bet diena iš dienos artėju link to. Mama paskutinėmis savaitėmis prasitarė, kad bijo būti užmiršta, tačiau jos atminimas gyvas iki kaulų čiulpų – ir mano, ir tėvo, brolio, artimų jos draugų.