Apie buržuazinį pedantiškumą

Apie buržuazinį pedantiškumą

Pasirinkimo laisvė yra būtina ir šventa šio gyvenimo sąlyga. Kiekvienas pats renkasi, kaip gyventi – niekada nenustoja rinktis. Juk jei kas nors iš tiesų būtų pasirinkta, nebeliktų laisvės!