Poezijos gimimas iš tylos: Gaston Bachelard

Poezijos gimimas iš tylos: Gaston Bachelard

Nėra jokios tikrovės, kuri būtų pirmesnė nei literatūrinis vaizdinys. Literatūrinis vaizdinys neaprengia nuogo ir neįkalbina nebylaus vaizdinio. Vaizduotė kalba mumyse, kalba mūsų svajonės, mūsų mintys. Visas žmogaus veikimas trokšta kalbėti.

Tikrovės režisierius, arba John Smith

Tikrovės režisierius, arba John Smith

„Man įdomu įtraukti žiūrovą į įsivaizduojamybės pasaulį, o vėliau jam priminti, kad jis žiūri į konstruktą“, – sako eksperimentinio kino kūrėjas Johnas Smithas, savo trumpametražiniuose filmuose tiriantis ribą tarp tikrovės ir fantazijos. Apie tai kaip režisieriaus konstruojami vaizdai žaidžia su žmonėmis ir provokuoja juos mąstymui aiškinasi Doxa.lt redaktorė Kristina Tamelytė.