Lietuvoje vartojimo paskolą gauti gali toli gražu ne kiekvienas. Kiekviena į viešąjį vartojimo kredito davėjų registrą įtrauktas įstaiga privalo laikytis numatytų skolinimo taisyklių. Pavyzdžiui, Atsakingo skolinimo nuostatos numato, kad kiekvienas kredito davėjas privalo atlikti nuodugnų kreditingumo vertinimą ir taip įvertinti asmens mokumą. Taip pat yra privaloma įvertinti ir tai, kaip asmuo atitinka kitus įvairiuose teisės aktuose (pvz. Vartojimo kredito įstatyme) numatytus reikalavimus.

Atsakant į straipsnio pavadinime iškeltą klausimą, vartojimo paskolas gauti gali asmenys, tenkinantys šias sąlygas:

  • Amžius: paskolos gavėjas negali būti jaunesnis nei 18 metų amžiaus.
  • Pilietybė: paskolos gavėjas turi būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą gyventi šalyje.
  • Įsipareigojimai ir pajamos: paskolos gavėjas turi turėti pakankamas pajamas, kurių santykis su įsiparegojimais bet kurį mėnesį negali viršyti 40% santykio.
  • Darbo stažas: paskolos gavėjas paskutinėje darbovietėje turi būti išdirbęs bent 4 mėnesius.
  • Veiksmumas: paskolos gavėjas negali būti neveiksnus arba ribotai veiksnus tam tikrose srityse.
  • Pradelsti mokėjimai: paskolos gavėjas negali turėti pradelstų mokėjimų ar įsiskolinimų tam pačiam ar kitiems kredito davėjams.
  • Kredito istorija: kredito istorijos vertinimas yra mažiausiai apibrėžtas ir kredito davėjai ją vertina skirtingai, tačiau ji visada yra įvertinama kiekvieno mokumo vertinimo metu. Didžiausią įtaką kredito istorijos vertinime daro pradelsti mokėjimai, įsiskolinimai ir kitokie įsipareigojimų nevykdymą iliustruojantys veiksniai.

Vartojimo kredito davėjas taip pat gali taikyti ir daugiau reikalavimų. Pavyzdžiui, nors Lietuvoje, remiantis galiojančiaias teisės aktais, paskolą gauti gali pilnamečiai, kai kurie kredito davėjai neskolina asmenims, jaunesniems nei 21 metų amžiaus.

Todėl patenkinus visas aukščiau aprašytas sąlygas, asmuo dar negali būti garantuotas, kad tikrai galės gauti vartojimo paskolą. Kita vertus, vienam kredito davėjui atsisakius paskolinti, galite bandyti kreiptis į kitą. Dėl skirtingų kreditingumo vertinimų ir vertinimo kriterijų, kredito davėjai gali pateikti skirtingą atsakymą į tą pačią paskolos paraišką.

Savo galimybes gauti vartojimo kreditą galite įvertinti ir patys, susipažinę su savo kredito istorija ir priskirtu kredito reitingu.