Viešieji pirkimai pastaruoju metu vis dažniau ir dažniau tampa teisinių ginčų objektu, vyksta įvairūs ir sudėtingi teisminiai procesai. Taip dažnai nutinka dėl to, kad ne iki galo tiksliai ir aiškiai buvo parengta viešųjų pirkimų dokumentacija ir pirkimo dalyviams  paliekama per daug galimybių įvairiai interpretuoti pirkimo sąlygas, nustatytus reikalavimus tiekėjams ar techninius reikalavimus. Kaip būtų galima to išvengti? Aišku, viešieji pirkimai turi būti skaidrūs ir sąžiningi.

Viešųjų pirkimų administravimas yra paslauga perkančiosioms organizacijoms (valstybinėms institucijoms ir  valstybės/savivaldybės įmonėms), skelbiančioms viešuosius pirkimus. Pati paslauga yra orientuota į tris svarbiausias viešųjų pirkimų dalis:

    1. Viešųjų pirkimų dokumentacijos parengimas;
    2. Pirkimo dalyvių dokumentacijos patikrinimas;
  • Sutarčių su laimėjusiais prekių/paslaugų pardavėjais parengimas.

Visus šiuos žingsnius lydi nuolatinės konsultacijos.

Susisiekite: https://justicija.eu/teisines-paslaugos-imonems/viesuju-pirkimu-administravimas/

Viešųjų pirkimų administravimo paslaugas teikiančios įmonės gali netiesiogiai dalyvauti pačiame pirkimo procese perkančiosios institucijos vardu, dalyvauti pirkimų komisijose kaip ekspertai, jei tik numatoma tokia galimybė ir sukuriamas tam atitinkamas teisinis pagrindas.

Viešųjų pirkimų administravimas yra labai rimtas iššūkis, nes dokumentai turi būti tvarkomi nuosekliai, aiškiai ir tvarkingai. Iš anksto numatomos rizikos ir veiksmai, tuo atveju, jeigu kuris iš dalyvių nuspręstų pradėti teisminius ginčus. 

Viešųjų pirkimų administravimas pardavėjams

Viešųjų pirkimų procese dalyvauja ne tik perkančiosios organizacijos, skelbiantys konkursus tam tikroms prekėms ar paslaugoms įsigyti, bet ir pardavėjai. Jiems taip pat reikia paruošti nemažai dokumentų, kad atitiktų visas konkurse iškeltas sąlygas. Kai pateikiami ne tokie dokumentai arba tai padaroma nepilnai, pirkimų komisija, nevertina pasiūlymo ir neįtraukia į pasiūlymų eilę. Tai gali būti reikšmingas praradimas tiekėjui, norinčiam konkretaus užsakymo.

Viešųjų pirkimų administravimas pardavėjams yra labai naudinga paslauga. Tai negarantuoja konkurso laimėjimo, tačiau užtikrina, kad visi dokumentai būtų paruošti tinkamai. Tada viskas priklauso nuo to, ar tiekėjas gali pateikti geriausią pasiūlymą pagal konkretaus pirkimo sąlygas.

Viešųjų pirkimų administravimo paslaugą teikia profesionalūs teisininkai, puikiai išmanantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, poįstatyminius aktus, susiformavusią praktiką, tiek teismuose , tiek VPT aiškinant viešųjų pirkimų procesą reguliuojančias teisės normas ir teikiant rekomendacijas. Tokia patirtis gaunama per daugelį metų nuoseklaus darbo ir nuolatinio tobulėjimo viešųjų pirkimų srityje. Administravimo paslaugos kaina priklauso nuo dokumentacijos sudėtingumo ir apimties. Vienuose konkursuose dokumentus paruošti yra sąlyginai paprasta ir tam nereikia išorinės kvalifikuotų specialistų pagalbos, o kitais atvejais gali prireikti ir profesionalios teisininkų pagalbos. Dėl šios priežasties viešųjų pirkimų administravimo kaina gali būti labai skirtinga, priklausomai nuo individualaus pirkimo sudėtingumo.

Ar suteikiamos viešojo konkurso laimėjimo garantijos?

Ne, tokių garantijų niekas suteikti negali. Priežastis labai paprasta – tinkamai parengti dokumentai dar negarantuoja laimėjimo, viskas priklausys nuo to, ar tiekėjo pasiūlymas yra konkurencingiausias konkrečiame pirkime, pagal jame nustatytus reikalavimus, svarbu akcentuoti, kad didesniuose pirkimuose kainos, kokybės ir tiekėjo kvalifikacijos kombinacija dažniausiai yra lemiami kriterijai nustatant laimėtoją pirkime, kadangi pasiūlymai vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijus. Taigi, geriausią kainą pasiūlęs tiekėjas negarantuoja sau laimėjimo, tik nuoseklus ir tinkamas dokumentų parengimas bei minėtų trijų veiksnių santykis lyginant su konkurentais nulems laimėtoją.

Pirkimo komisijos neretai daro klaidas, dėl kurių pasiūlymai yra atmetami arba vertinami netinkamai, pretenzijos vertinamos paviršutiniškai, tokiu atveju reikalingi specialistai, kurie padeda apginti teisėtus interesus teisme. Viešųjų pirkimų administravimo paslaugos teikėjai minėtais atvejais gali padėti atstovauti teisme ginant savo interesus ir įrodant savo tiesą.